Make your own free website on Tripod.com
Principals' workshop
Home

שילוב המחשב בהוראת אנגלית

אחת המטרות החשובות של החינוך היא לטפח בוגר שיהיה מסוגל להתמודד עם פתרון בעיות בצורה יעילה בסביבה עתירת טכנולוגיה. 

 

 ישראל הפכה למנהיגה בטכנולוגית מחשב בעשור האחרון ומפתחת את התחום למטרות התפתחות כלכלית והזדמנויות תעסוקה. זה מציב אתגר נוסף בפני מערכת החינוך – לתת מענה לביקוש של שוק העבודה על ידי הכשרת תלמידים לא רק לשליטה רבה יותר במחשב ובאינטרנט אלא גם ליכולת לתקשר עם כל העולם.  כאן יש חשיבות עצומה לשליטה באנגלית כשפה בינלאומית ושפת האינטרנט.

 

דרכים לקידום המטרה:

א.  עבודת מחקר או "פרויקט" באנגלית בתיכון כחלק מהדרישות של בחינת הבגרות. מטרות העבודה על הפרויקט הן:

    לשפר את האנגלית והידע בשימוש במחשב.

    להתגבר על הפערים בין אוכלוסיות שונות בטכנולוגית מחשב ובידע באנגלית.

    להגביר את השימוש באינטרנט ככלי הוראה ולמידה בביה"ס.

    להוסיף העשרה ועניין ללמידה ולהוראה.

העבודה על הפרויקט כוללת הדרכה בחיפוש מקורות מידע באינטרנט, ניתוחם ובחירת החומרים המתאימים, סיכום ועיבוד לעבודה סופית להגשה. על התלמיד להיות מסוגל גם לדבר בבחינת הבגרות בעל-פה באנגלית על תהליך העבודה על הפרויקט ועל הנושא שבחר.

Projects: דוגמאות פרוייקטים

1. People of Vision: אנשי חזון- כתיבת ביוגרפיה

http://animals74.tripod.com/people/index.html
דוגמא של פרויקט בכתה יא

http://10teach.tripod.com/di

 

Beatles: http://www2.yarden.ac.il/english/newprojects/beatles-project/beatles-proj-students.htm

2.  פרוייקט מובנה של מט"ח: כל העבודה נעשית בחדר האינטרנט ונשלחת אל המורה . 

http://eol.cet.ac.il/eol/travel/main.asp 

3. פרויקט שירים באנגלית לכיתות י'-יא' – ניתוח שירים וכתיבה יוצרת: 

    http://www.geocities.com/jackpillemer/lyricspr.html

4. פרויקט של משרד החינוך ללמידה שיתופית עם תלמידים ממדינה אחרת- קריאת ספרים:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ipncl/Abouttheproject

למשל, בי"ס עמקים-תבור קורא סיפורים מתורגמים של עמוס עוז והיינריך בל ומשתף פעולה באנגלית באמצעות האינטרנט עם בי"ס בגרמניה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ipncl/SpecialActivities   /

 

5. פרויקט אינטראקטיבי שמשלב בתי"ס ממדינות שונות – התלמידים חוקרים ערכים ותרבויות ומציגים אותם באמצעות סיפורים, שירים, מאמרים ויצירות אמנות: http://www.iearnpk.org/Virtues/index.htm  

     

 6. פרויקטים של בניית אתרים בנושאים שונים ע"י צוותי תלמידים בעולם:

            למשל, פרויקט על תולדות הקרקס:

                                                         http://library.thinkquest.org/CR0212441/

       פרוייקט על מוזיקה:

http://library.thinkquest.org/C001468F/home.htm

 

ב.    למידה כמעט בכל נושא הקשור לשפה – קריאה, דקדוק, כתיבה.  תפקידו של המורה הוא לכוון את התלמיד לאתרים המתאימים ולעזור לו בעבודה בכתה ובבית.   אתרים לדוגמא:

 

1.      תרגילי דקדוק:

http://www.smic.be/smic5022/prepositions5.htm

http://a4esl.org/q/h/

 http://www.eneayudas.cl/say%20and%20tell.htm  

 

2.       אנגלית למתחילים:  http://www.amit.org.il/yesodi/english/
                                 
http://waves.galim.org.il/tales/cinderella

 

3.  רשת אמי"ת 

     http://www.amit.org.il/learning/english

 

ג.    מורים החלו להקים אתרים אישיים או אתרי בית-ספר שמאפשרים להם קשר עם התלמידים כדי למסור מידע בנוגע לנושאים שונים כגון: הוראות ועזרה בנוגע לפרויקטים,  הפניה לאתרים מעניינים, מתן שיעורי בית והתעדכנות בעניינים שונים. אפשר לעודד תלמידים ליצור קשר עם המורה באמצעות מייל ואפילו לשלוח כך שיעורי בית וחיבורים.  האתר יכול גם לשמש בסיס  לשיעורים מסוימים מבוססי רשת. לדוגמא, הכרת הביוגרפיה של סופר שקטע מספרו נלמד בכיתות יא-יב באמצעות קריאה של  אתרים העוסקים בו:

 

 http://10teach.tripod.com/grade11/id9.html

    

  האתרים שלי לכיתות יא-יב:               

http://10teach.tripod.com/grade11

http://10teach.tripod.com/grade12

 

התפתחות עתידית:

 אתר אינטראקטיבי של בית הספר. אתר כזה יכול, למשל, לכלול פורום שכל תלמיד יתרום לדיון בו באנגלית, כחלק מהציון שלו.

האתר יכול לכלול סביבת למידה שבאמצעותה השיעור הופך למעניין ומהנה יותר.

סביבת למידה בית ספרית לדוגמא:

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/sacharas/sites/homepage/varda/regFiles/Fun%20with%20English.swf

  

 

Buildingized computer